PDF 168kWORD 265k

 

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

 

ECON(2020)0622_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Måndagen den 22 juni 2020 kl. 18.30–19.30

Torsdagen den 25 juni 2020 kl. 11.00–12.00

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (5G-2)

22 juni 2020 kl. 18.30–19.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

*** Omröstning ***

Ordföranden meddelar exakt när omröstningen om ändringsförslag inleds och avslutas.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstblanketter

3. Inrättande av Fonden för en rättvis omställning

ECON/9/02995

***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

 

Föredragande av yttrande:

 

Henrike Hahn (Verts/ALE)

PA – PE650.729v02-00
AM – PE652.564v01-00
AM – PE652.545v01-00

Ansvarigt utskott:

 

REGI*

Manolis Kefalogiannis (PPE)

PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00

Rådgivande utskott:

 

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 29 maj 2020 kl. 14.00

25 juni 2020 kl. 11.00–12.00

4. Meddelanden från ordföranden

Tillkännagivande av resultatet av omröstningen om ändringsförslagen

Inledning av omröstningsförfarandet på distans för den slutliga omröstningen om förslaget till yttrande i dess ändrade form.

Ordföranden meddelar exakt när omröstningen inleds och avslutas.

*** Omröstningen avslutas ***

5. Övriga frågor

6. Kommande sammanträden

Fastställs senare

Senaste uppdatering: 12 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy