PDF 167kWORD 260k

 

 

Ekonomikas un monetārā komiteja

 

ECON(2020)0713_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2020. gada 13. jūlijā, plkst. 15.45–17.45

Briselē

Telpa: József Antall (6Q2)

2020. gada 13. jūlijā plkst. 15.45–16.15

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

ECON/9/03381

 

Referente:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE653.964v01-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

2020. gada 13. jūlijā plkst. 16.15–17.45

4. Viedokļu apmaiņa ar ESAO un Eiropas Komisijas pārstāvjiem par jaunākajiem starptautiskajiem notikumiem saistībā ar nodokļu uzlikšanu digitālajā ekonomikā

ECON/9/03439

5. Dažādi jautājumi

6. Nākamās sanāksmes

Trešdien, 2020. gada 2. septembrī (vēl jāapstiprina)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 7. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika