PDF 180kWORD 307k

 

 

Økonomi- og Valutaudvalget

 

ECON(2020)0902_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 2. september 2020 kl. 9.00-11.00 og 13.45-15.45

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

Den 2. september 2020 kl. 9.00-9.35

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Udnævnelse af formanden for CCP-Tilsynsudvalget
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

 

Ordfører:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Drøftelse med den udvalgte kandidat, Klaus Löber

Den 2. september 2020 kl. 9.40-10.15

4. Udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

 

Ordfører:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Drøftelse med den udvalgte kandidat, Nicoletta Giusto

Den 2. september 2020 kl. 10.20-10.55

5. Udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

 

Ordfører:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Drøftelse med den udvalgte kandidat, Froukelien Wendt

Den 2. september 2020 kl. 13.45-14.15

*** Afstemning ***

Det nøjagtige tidspunkt for åbningen og afslutningen af afstemningen om ændringsforslagene meddeles af formanden.

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen – hvad enten de er til stede i mødelokalet eller via fjerndeltagelse – stemmer pr. e-mail ved brug af printede papirafstemningslister

6. Raamme for genopretning og afvikling af centrale modparter

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Medordførere:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

7. Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 16

ECON/9/03465

 2020/2712(RPS) D067917/01

 

 

 

 

RE – PE655.677v01-00

Kor.udv.:

 

ECON*

 

 

Udtalelser:

 

JURI*

 

         Vedtagelse af henstilling om fremrykket meddelelse om ikke at gøre indsigelse

8. Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger centrale modparter etableret i tredjelande

ECON/9/03511

 2020/2720(DEA) C(2020)04891

 

 

 

 

RE – PE655.746v01-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Vedtagelse af henstilling om fremrykket meddelelse om ikke at gøre indsigelse

9. Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de kriterier, som ESMA skal lægge til grund ved afgørelsen af, om en central modpart, der er etableret i et tredjeland, er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater

ECON/9/03520

 2020/2726(DEA) C(2020)04892

 

 

 

 

RE – PE655.745v01-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Vedtagelse af henstilling om fremrykket meddelelse om ikke at gøre indsigelse

10. Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de elementer, der som minimum skal vurderes af ESMA i forbindelse med vurderingen af tredjelands-CCP'ers anmodninger om sammenlignelig overholdelse, og de nærmere regler og betingelser for denne vurdering

ECON/9/03530

 2020/2729(DEA) C(2020)04895

 

 

 

 

RE – PE655.744v01-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Vedtagelse af henstilling om fremrykket meddelelse om ikke at gøre indsigelse

*** Afstemning afsluttet ***

Den 2. september 2020 kl. 14.15-15.45

11. Økonomisk dialog og drøftelse med Olaf Scholz, formand for Økofinrådet og Tysklands finansminister og vicekansler

ECON/9/03644

12. Diverse sager

13. Næste møder

BUDG-ECON: Mandag den 7. september 2020 kl. 15.00-15.30 & 17.30-18.00

Seneste opdatering: 31. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik