PDF 176kWORD 308k

 

 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

 

ECON(2020)0902_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 2. syyskuuta 2020 klo 9.00–11.00 ja 13.45–15.45

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q2)

2. syyskuuta 2020 klo 9.00–9.35

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Keskusvastapuolen valvontakomitean puheenjohtajan nimittäminen
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

 

Esittelijä:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Keskustelu valitun ehdokkaan, Klaus Löberin, kanssa

2. syyskuuta 2020 klo 9.40–10.15

4. Keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittäminen

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

 

Esittelijä:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Keskustelu valitun ehdokkaan, Nicoletta Giuston, kanssa

2. syyskuuta 2020 klo 10.20–10.55

5. Keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittäminen

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

 

Esittelijä:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Keskustelu valitun ehdokkaan, Froukelien Wendtin, kanssa

2. syyskuuta 2020 klo 13.45–14.15

*** Äänestys ***

Puheenjohtaja ilmoittaa tarkistuksia koskevan äänestyksen alkamisen ja päättämisen tarkan ajankohdan.

Kaikki kokoushuoneessa läsnä olevat tai etäyhteyden kautta äänestykseen osallistuvat jäsenet äänestävät sähköpostitse käyttämällä tulostettavia äänestyslippuja ja äänestysluetteloita.

6. Keskusvastapuolien elvytys- ja kriisinratkaisupuitteet

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Yhteisesittelijät:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

7. Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 16 osalta

ECON/9/03465

 2020/2712(RPS) D067917/01

 

 

 

 

RE – PE655.677v01-00

Vastaava:

 

ECON*

 

 

Lausunto:

 

JURI*

 

         Vastustamatta jättämistä varhaisessa vaiheessa koskevan suosituksen hyväksyminen

8. Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansiin maihin sijoittautuneilta keskusvastapuolilta perimien maksujen osalta

ECON/9/03511

 2020/2720(DEA) C(2020)04891

 

 

 

 

RE – PE655.746v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Vastustamatta jättämistä varhaisessa vaiheessa koskevan suosituksen hyväksyminen

9. Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden perusteiden osalta, joita arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otettava huomioon määrittäessään, onko kolmannen maan keskusvastapuoli merkittävä järjestelmän kannalta tai tuleeko siitä mahdollisesti merkittävä järjestelmän kannalta unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakaudelle

ECON/9/03520

 2020/2726(DEA) C(2020)04892

 

 

 

 

RE – PE655.745v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Vastustamatta jättämistä varhaisessa vaiheessa koskevan suosituksen hyväksyminen

10. Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä vähimmäisseikkojen, joita Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen on arvioitava kolmansien maiden keskusvastapuolten vastaavaa yhdenmukaisuutta koskevia pyyntöjä arvioidessaan, sekä kyseistä arviointia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten osalta

ECON/9/03530

 2020/2729(DEA) C(2020)04895

 

 

 

 

RE – PE655.744v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Vastustamatta jättämistä varhaisessa vaiheessa koskevan suosituksen hyväksyminen

*** Äänestys päättyy ***

2. syyskuuta 2020 klo 14.15–15.45

11. Taloudellinen vuoropuhelu ja keskustelu Ecofin-neuvoston puheenjohtajan, Saksan valtiovarainministerin ja varakanslerin Olaf Scholzin kanssa

ECON/9/03644

12. Muut asiat

13. Seuraavat kokoukset

BUDG-ECON: maanantaina 7. syyskuuta 2020 klo 15.00-15.30 ja klo 17.30-18.00

Päivitetty viimeksi: 1. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö