PDF 181kWORD 307k

 

 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

 

ECON(2020)0902_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 2. rujna 2020., 9:00 – 11:00 i 13:45 – 15:45

Bruxelles

Dvorana: József Antall (4Q2)

2. rujna 2020., 9:00 – 9:35

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedateljice

3. Imenovanje predsjednika Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

 

Izvjestiteljica:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

 

         Razmjena gledišta s odabranim kandidatom Klausom Löberom

2. rujna 2020., 9:40 – 10:15

4. Imenovanje neovisnoga člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

 

Izvjestiteljica:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

 

         Razmjena gledišta s izabranom kandidatkinjom Nicolettom Giusto

2. rujna 2020., 10:20 – 10:55

5. Imenovanje neovisnoga člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

 

Izvjestiteljica:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

 

         Razmjena gledišta s odabranom kandidatkinjom Froukelien Wendt

2. rujna 2020., 13:45 – 14:15

*** Glasovanje ***

Točno vrijeme početka i kraja glasovanja o amandmanima obznanit će predsjedateljica.

Svi zastupnici koji sudjeluju u glasovanju, u dvorani za sjednice ili na daljinu, glasovat će putem e-pošte koristeći ispisani glasački listić - liste za glasovanje

6. Okvir za oporavak i sanaciju središnjih ugovornih strana

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Suizvjestitelji:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

7. Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16

ECON/9/03465

 2020/2712(RPS) D067917/01

 

 

 

 

RE – PE655.677v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON*

 

 

Mišljenja:

 

JURI*

 

         Usvajanje preporuke za „rano prihvaćanje bez prigovora”

8. Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s naknadama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava središnjim drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u trećim zemljama

ECON/9/03511

 2020/2720(DEA) C(2020)04891

 

 

 

 

RE – PE655.746v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

 

         Usvajanje preporuke za „rano prihvaćanje bez prigovora”

9. Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija koje ESMA treba uzeti u obzir kako bi utvrdila je li središnja druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji sistemski važna ili će vjerojatno postati sistemski važna za financijsku stabilnost Unije ili jedne ili više njezinih država članica

ECON/9/03520

 2020/2726(DEA) C(2020)04892

 

 

 

 

RE – PE655.745v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

 

         Usvajanje preporuke za „rano prihvaćanje bez prigovora”

10. Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu minimalnih elemenata koje ESMA treba procijeniti prilikom procjene zahtjeva za usporedivu usklađenost središnjih drugih ugovornih strana treće zemlje te modaliteta i uvjeta te procjene

ECON/9/03530

 2020/2729(DEA) C(2020)04895

 

 

 

 

RE – PE655.744v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

 

         Usvajanje preporuke za „rano prihvaćanje bez prigovora”

*** Kraj glasovanja ***

2. rujna 2020., 14:15 – 15:45

11. Ekonomski dijalog i razmjena gledišta s predsjednikom ECOFIN-a, federalnim ministrom financija i zamjenikom kancelarke Njemačke Olafom Scholzom

ECON/9/03644

12. Razno

13. Sljedeće sjednice

BUDG-ECON: ponedjeljak 7. rujna 2020., 15:00 - 15:30 i 17:30 - 18:00

Posljednje ažuriranje: 1. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti