PDF 185kWORD 309k

 

 

Gazdasági és Monetáris Bizottság

 

ECON(2020)0902_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2020. szeptember 2., szerda, 9.00–11.00 és 13.45–15.45

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q2)

2020. szeptember 2., 9.00–9.35

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. A központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottság elnökének kinevezése
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

 

Előadó:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Illetékes:

 

ECON

 

 

 

         Eszmecsere a kiválasztott jelölttel, Klaus Löberrel

2020. szeptember 2., 9.40–10.15

4. A központi szerződő felekkel foglalkozó felügyeleti bizottság egyik független tagjának kinevezése

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

 

Előadó:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Illetékes:

 

ECON

 

 

 

         Eszmecsere a kiválasztott jelölttel, Nicoletta Giustoval

2020. szeptember 2., 10.20–10.55

5. A központi szerződő felekkel foglalkozó felügyeleti bizottság egyik független tagjának kinevezése

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

 

Előadó:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Illetékes:

 

ECON

 

 

 

         Eszmecsere a kiválasztott jelölttel, Froukelien Wendttel

2020. szeptember 2., 13.45–14.15

*** Szavazás ***

A módosításokról való szavazás megnyitásának és lezárásának pontos időpontját az elnök jelenti be.

A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár az ülésteremben, akár távoli részvétel útján – e-mailben, nyomtatott szavazólista használatával szavaz.

6. A központi szerződő felek helyreállítására és szanálására vonatkozó keretrendszer

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Társelőadók:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Illetékes:

 

ECON

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

7. A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról

ECON/9/03465

 2020/2712(RPS) D067917/01

 

 

 

 

RE – PE655.677v01-00

Illetékes:

 

ECON*

 

 

Vélemény:

 

JURI*

 

         Ajánlás elfogadása a kifogásról való korai lemondáshoz

8. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által harmadik országokban székhellyel rendelkező központi szerződő feleknek felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

ECON/9/03511

 2020/2720(DEA) C(2020)04891

 

 

 

 

RE – PE655.746v01-00

Illetékes:

 

ECON

 

 

 

         Ajánlás elfogadása a kifogásról való korai lemondáshoz

9. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egy harmadik országban székhellyel rendelkező központi szerződő félnek az Unió, illetve egy vagy több tagállama pénzügyi stabilitása szempontjából rendszerszintű jelentőségének vagy valószínűsíthetően rendszerszintű jelentőségűvé válásának megállapításához az ESMA által figyelembe veendő szempontok tekintetében történő kiegészítéséről

ECON/9/03520

 2020/2726(DEA) C(2020)04892

 

 

 

 

RE – PE655.745v01-00

Illetékes:

 

ECON

 

 

 

         Ajánlás elfogadása a kifogásról való korai lemondáshoz

10. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országbeli központi szerződő felek összehasonlításon alapuló megfelelés iránti kérelmeinek értékelésekor az ESMA által értékelendő kötelező elemek, valamint az említett értékelés módozatai és feltételei tekintetében történő kiegészítéséről

ECON/9/03530

 2020/2729(DEA) C(2020)04895

 

 

 

 

RE – PE655.744v01-00

Illetékes:

 

ECON

 

 

 

         Ajánlás elfogadása a kifogásról való korai lemondáshoz

*** Szavazás vége ***

2020. szeptember 2., 14.15–15.45

11. Gazdasági párbeszéd és eszmecsere Olaf Scholz, az ECOFIN elnöke, Németország pénzügyminisztere és alkancellárja részvételével

ECON/9/03644

12. Egyéb kérdések

13. Következő ülés(ek)

BUDG-ECON: 2020. szeptember 7., hétfő, 15.00–15.30 & 17.30–18.00

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat