PDF 182kWORD 308k

 

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

 

ECON(2020)0902_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 9.00–11.00 val. ir 13.45–15.45 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

2020 m. rugsėjo 2 d. 9.00–9.35 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko paskyrimas
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

 

Pranešėja:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su atrinktuoju kandidatu Klausu Löberiu

2020 m. rugsėjo 2 d. 9.40–10.15 val.

4. Nepriklausomo Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nario paskyrimas

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

 

Pranešėja:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su atrinktąja kandidate Nicoletta Giusto

2020 m. rugsėjo 2 d. 10.20–10.55 val.

5. Nepriklausomo Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nario paskyrimas

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

 

Pranešėja:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su atrinktąja kandidate Froukelien Wendt

2020 m. rugsėjo 2 d. 13.45–14.15 val.

*** Balsavimas ***

Pirmininkė paskelbs tikslų balsavimo dėl pakeitimų pradžios ir pabaigos laiką.

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komitetų posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).

6. Pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Pranešėjai:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

7. Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

ECON/9/03465

 2020/2712(RPS) D067917/01

 

 

 

 

RE – PE655.677v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

JURI*

 

         Rekomendacijos dėl iš anksto pareiškiamo neprieštaravimo tvirtinimas

8. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko trečiosiose šalyse įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims

ECON/9/03511

 2020/2720(DEA) C(2020)04891

 

 

 

 

RE – PE655.746v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Rekomendacijos dėl iš anksto pareiškiamo neprieštaravimo tvirtinimas

9. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas kriterijais, į kuriuos ESMA turėtų atsižvelgti, kad nustatytų, ar trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui

ECON/9/03520

 2020/2726(DEA) C(2020)04892

 

 

 

 

RE – PE655.745v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Rekomendacijos dėl iš anksto pareiškiamo neprieštaravimo tvirtinimas

10. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl būtiniausių elementų, kuriuos turi įvertinti ESMA vertindama trečiųjų šalių PSŠ prašymus įvertinti, ar laikomasi palyginamų reikalavimų, ir to vertinimo aspektų ir sąlygų

ECON/9/03530

 2020/2729(DEA) C(2020)04895

 

 

 

 

RE – PE655.744v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Rekomendacijos dėl iš anksto pareiškiamo neprieštaravimo tvirtinimas

*** Balsavimo pabaiga ***

2020 m. rugsėjo 2 d. 14.15–15.45 val.

11. Dialogas ekonomikos klausimais ir keitimasis nuomonėmis su ECOFIN tarybos pirmininku ir Vokietijos federaliniu finansų ministru ir federalinės kanclerės pavaduotoju Olafu Scholzu

ECON/9/03644

12. Kiti klausimai

13. Kiti posėdžiai

Jungtinis BUDG ir ECON komitetų posėdis 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienį, 15.00–15.30 ir 17.30–18.00 val.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika