PDF 188kWORD 307k

 

 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

 

ECON(2020)0902_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 2 ta' Settembru 2020, 9.00 – 11.00 u 13.45 – 15.45

Brussell

Sala: József Antall (4Q2)

It-2 ta' Settembru 2020, 9.00 – 9.35

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Ħatra tal-President tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

 

Rapporteur:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet mal-kandidat magħżul, Klaus Löber

It-2 ta' Settembru 2020, 9.40 – 10.15

4. Ħatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

 

Rapporteur:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet mal-kandidat magħżul, Nicoletta Giusto

It-2 ta' Settembru 2020, 10.20 – 10.55

5. Ħatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

 

Rapporteur:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet mal-kandidat magħżul, Froukelien Wendt

It-2 ta' Settembru 2020, 13.45 – 14.15

*** Ħin għall-votazzjoni ***

Il-ħin preċiż tal-ftuħ u l-għeluq tal-votazzjoni fuq l-emendi se jitħabbar mill-President.

Il-Membri kollha li jieħdu sehem - jew preżenti fis-sala tal-laqgħat jew permezz ta' parteċipazzjoni remota - jivvotaw bl-email bl-użu ta' listi tal-vot stampati

6. Qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Korapporteurs:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

7. Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabbiltà f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 16

ECON/9/03465

 2020/2712(RPS) D067917/01

 

 

 

 

RE – PE655.677v01-00

Responsabbli:

 

ECON*

 

 

Opinjonijiet:

 

JURI*

 

         Adozzjoni ta' Rakkomandazzjoni għal "nonoġġezzjoni bikrija"

8. Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tariffi imposti mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lil kontropartijiet ċentrali stabbiliti f'pajjiżi terzi

ECON/9/03511

 2020/2720(DEA) C(2020)04891

 

 

 

 

RE – PE655.746v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Adozzjoni ta' Rakkomandazzjoni għal "nonoġġezzjoni bikrija"

9. Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kriterji li l-ESMA jenħtieġ li tqis biex tiddetermina jekk kontroparti ċentrali stabbilita f’pajjiż terz hijiex sistemikament importanti jew aktarx issir sistemikament importanti għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha

ECON/9/03520

 2020/2726(DEA) C(2020)04892

 

 

 

 

RE – PE655.745v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Adozzjoni ta' Rakkomandazzjoni għal "nonoġġezzjoni bikrija"

10. Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-elementi minimi li għandhom jiġu vvalutati mill-ESMA meta tivvaluta t-talbiet ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi għal konformità komparabbli u l-modalitajiet u l-kundizzjonijiet ta’ din il-valutazzjoni

ECON/9/03530

 2020/2729(DEA) C(2020)04895

 

 

 

 

RE – PE655.744v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Adozzjoni ta' Rakkomandazzjoni għal "nonoġġezzjoni bikrija"

*** Għeluq tal-votazzjoni ***

It-2 ta' Settembru 2020, 14.15 – 15.45

11. Djalogu ekonomiku u skambju ta' fehmiet ma' Olaf Scholz, President tal-ECOFIN u Ministru Federali tal-Finanzi u Viċi Kanċillier tal-Ġermanja

ECON/9/03644

12. Kwistjonijiet varji

13. Laqgħat li jmiss

BUDG-ECON: it-Tnejn, 7 ta' Settembru 2020, 15.00 - 15.30 u 17.30 - 18.00

Aġġornata l-aħħar: 31 ta' Awwissu 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza