PDF 181kWORD 307k

 

 

Commissie economische en monetaire zaken

 

ECON(2020)0902_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 2 september 2020, 9.00 - 11.00 uur en 13.45 - 15.45 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

2 september 2020, 9.00 - 9.35 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de CTP
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

 

Rapporteur:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Gedachtewisseling met de geselecteerde kandidaat, Klaus Löber

2 september 2020, 9.40 - 10.15 uur

4. Benoeming van een onafhankelijk lid van de raad van toezicht van de CTP

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

 

Rapporteur:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Gedachtewisseling met de geselecteerde kandidaat, Nicoletta Giusto

2 september 2020, 10.20 - 10.55 uur

5. Benoeming van een onafhankelijk lid van de raad van toezicht van de CTP

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

 

Rapporteur:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Gedachtewisseling met de geselecteerde kandidaat, Froukelien Wendt

2 september 2020, 13.45 - 14.15 uur

*** Stemming ***

Het precieze tijdstip van de opening en sluiting van de stemming over de amendementen zal door de voorzitter worden meegedeeld.

Alle leden die deelnemen aan de stemming – hetzij in de vergaderzaal, hetzij op afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een stembiljet met gedrukte stemlijst.

6. Kader voor herstel en afwikkeling van centrale wederpartijen

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Corapporteurs:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

7. Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard 16 betreft

ECON/9/03465

 2020/2712(RPS) D067917/01

 

 

 

 

RE – PE655.677v01-00

Bevoegd:

 

ECON*

 

 

Adviezen:

 

JURI*

 

         Aanneming van Aanbeveling voor "vroegtijdige verklaring van geen bezwaar"

8. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan in derde landen gevestigde centrale tegenpartijen te berekenen vergoedingen

ECON/9/03511

 2020/2720(DEA) C(2020)04891

 

 

 

 

RE – PE655.746v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Aanneming van Aanbeveling voor "vroegtijdige verklaring van geen bezwaar"

9. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de ESMA in aanmerking te nemen criteria om te beslissen of een in een derde land gevestigde centrale tegenpartij voor de financiële stabiliteit van de Unie of voor een of meer van haar lidstaten systeemrelevant is of waarschijnlijk systeemrelevant zal worden

ECON/9/03520

 2020/2726(DEA) C(2020)04892

 

 

 

 

RE – PE655.745v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Aanneming van Aanbeveling voor "vroegtijdige verklaring van geen bezwaar"

10. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de ESMA bij de beoordeling van door CTP’s uit derde landen ingediende verzoeken om de status van vergelijkbare conformiteit van CTP’s te beoordelen minimumelementen en de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor die beoordeling

ECON/9/03530

 2020/2729(DEA) C(2020)04895

 

 

 

 

RE – PE655.744v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Aanneming van Aanbeveling voor "vroegtijdige verklaring van geen bezwaar"

*** Einde stemming ***

2 september 2020, 14.15 - 15.45 uur

11. Economische dialoog en gedachtewisseling met Olaf Scholz, ECOFIN-voorzitter en federaal minister van Financiën en vice-kanselier van Duitsland

ECON/9/03644

12. Rondvraag

13. Volgende vergaderingen

BUDG-ECON: maandag 7 september 2020, 15.00 - 15.30 uur en 17.30 - 18.00 uur

Laatst bijgewerkt op: 1 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid