PDF 179kWORD 1080k

 

 

Comisia pentru afaceri economice și monetare

 

ECON(2020)0902_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 2 septembrie 2020, 9.00 - 11.00 și 13.45 - 15.45

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

2 septembrie 2020, 9.00 - 9.35

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Desemnarea președintelui Comitetului de supraveghere a CPC
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

Raportoare:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

         Schimb de opinii cu candidatul selecționat, Klaus Löber

2 septembrie 2020, 9.40 - 10.15

4. Desemnarea unui deputat independent în Comitetul de supraveghere a CPC

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

Raportoare:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

         Schimb de opinii cu candidata selecționată, Nicoletta Giusto

2 septembrie 2020, 10.20 - 10.55

5. Desemnarea unui deputat independent în Comitetul pentru supravegherea CPC

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

Raportoare:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

         Schimb de opinii cu candidata selecționată, Froukelien Wendt

2 septembrie 2020, 13.45 - 14.15

*** Votare ***

Ora exactă a deschiderii și închiderii votului asupra amendamentelor va fi anunțată de președinte.

Toți membrii care participă la vot - fie prezenți în sala de reuniune, fie participând de la distanță - vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate.

6. Cadrul de redresare și rezoluție a contrapărților centrale

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

Coraportori:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

7. Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 16

ECON/9/03465

 2020/2712(RPS) D067917/01

 

 

 

RE – PE655.677v01-00

Comisie competentă:

 

ECON*

 

 

Avize:

 

JURI*

         Adoptarea unei recomandări pentru „exprimarea timpurie a lipsei de obiecții”

8. Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește taxele percepute de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe de la contrapărțile centrale stabilite în țări terțe

ECON/9/03511

 2020/2720(DEA) C(2020)04891

 

 

 

RE – PE655.746v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

         Adoptarea unei recomandări pentru „exprimarea timpurie a lipsei de obiecții”

9. Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile pe care ESMA ar trebui să le ia în considerare pentru a stabili dacă o contraparte centrală stabilită într-o țară terță este importantă din punct de vedere sistemic sau este probabil să devină importantă din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia

ECON/9/03520

 2020/2726(DEA) C(2020)04892

 

 

 

RE – PE655.745v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

         Adoptarea unei recomandări pentru „exprimarea timpurie a lipsei de obiecții”

10. Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește elementele minime care trebuie evaluate de ESMA atunci când evaluează cererile CPC din țări terțe pentru acordarea statutului de conformitate comparabilă, precum și modalitățile și condițiile evaluării respective

ECON/9/03530

 2020/2729(DEA) C(2020)04895

 

 

 

RE – PE655.744v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

         Adoptarea unei recomandări pentru „exprimarea timpurie a lipsei de obiecții”

*** Sfârșitul votării ***

2 septembrie 2020, 14.15 - 15.45

11. Dialog economic și schimb de opinii cu Olaf Scholz, președintele ECOFIN și ministru federal al finanțelor și vicecancelar al Germaniei

ECON/9/03644

12. Chestiuni diverse

13. Reuniuni următoare

BUDG-ECON: luni, 7 septembrie 2020, 15.00 - 15.30 și 17.30 - 18.00

Ultima actualizare: 1 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate