PDF 178kWORD 308k

 

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

 

ECON(2020)0902_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 2 september 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 13.45–15.45

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

2 september 2020 kl. 9.00–9.35

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Utnämning av ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

 

Föredragande:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Diskussion med den utvalda kandidaten, Klaus Löber

2 september 2020 kl. 9.40–10.15

4. Utnämning av en oberoende ledamot i tillsynskommittén för centrala motparter

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

 

Föredragande:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Diskussion med den utvalda kandidaten, Nicoletta Giusto

2 september 2020 kl. 10.20–10.55

5. Utnämning av en oberoende ledamot i tillsynskommittén för centrala motparter

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

 

Föredragande:

 

Irene Tinagli (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Diskussion med den utvalda kandidaten, Froukelien Wendt

2 september 2020 kl. 13.45–14.15

*** Omröstning ***

Ordföranden meddelar exakt när omröstningen om ändringsförslag inleds och avslutas.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstblanketter

6. Ram för återhämtning och resolution av centrala motparter

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Medföredragande:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

7. Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard (IFRS) 16

ECON/9/03465

 2020/2712(RPS) D067917/01

 

 

 

 

RE – PE655.677v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON*

 

 

Rådgivande utskott:

 

JURI*

 

         Antagande av en rekommendation om tidigt meddelande av att parlamentet inte har för avsikt att invända

8. Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av centrala motparter etablerade i tredjeländer

ECON/9/03511

 2020/2720(DEA) C(2020)04891

 

 

 

 

RE – PE655.746v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Antagande av en rekommendation om tidigt meddelande av att parlamentet inte har för avsikt att invända

9. Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de kriterier som Esma bör beakta vid bedömningen av huruvida en central motpart etablerad i ett tredjeland är systemviktig eller sannolikt kommer att bli systemviktig för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater

ECON/9/03520

 2020/2726(DEA) C(2020)04892

 

 

 

 

RE – PE655.745v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Antagande av en rekommendation om tidigt meddelande av att parlamentet inte har för avsikt att invända

10. Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de faktorer som Esma åtminstone ska beakta i sin bedömning av begäranden om jämförbar regelefterlevnad som inges av centrala motparter från tredjeland samt former och villkor för denna bedömning

ECON/9/03530

 2020/2729(DEA) C(2020)04895

 

 

 

 

RE – PE655.744v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Antagande av en rekommendation om tidigt meddelande av att parlamentet inte har för avsikt att invända

*** Omröstningen avslutas ***

2 september 2020 kl. 14.15–15.45

11. Ekonomisk dialog och diskussion med Olaf Scholz, ordförande för Ekofin och Tysklands finansminister och vice förbundskansler

ECON/9/03644

12. Övriga frågor

13. Kommande sammanträden

BUDG-ECON: måndag den 7 september 2020, kl. 15.00 - 15.30 & kl. 17.30 - 18.00

Senaste uppdatering: 1 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy