PDF 179kWORD 296k

 

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

 

ECON(2020)0910_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 10 september 2020 kl. 12.00–13.00 och kl. 18.15–19.15

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (1G-3)

10 september 2020 kl. 12.00–13.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

*** Omröstning ***

Ordföranden meddelar exakt när omröstningen om ändringsförslag inleds och avslutas.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstblanketter

3. Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta

ECON/9/02623

 2020/2036(INI) 

 

Föredragande:

 

Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

PR – PE648.524v01-00
AM – PE654.028v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 16 juli 2020 kl. 12.00

4. Digitala finanser: framväxande risker med kryptotillgångar – utmaningar för reglering och tillsyn på området finansiella tjänster, institutioner och marknader

ECON/9/02621

 2020/2034(INL) 

 

Föredragande:

 

Ondřej Kovařík (Renew)

PR – PE650.539v01-00
AM – PE654.084v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 juli 2020 kl. 18.00

5. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

ECON/9/03381

 2020/1998(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE653.964v01-00
AM – PE655.919v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Antagande av förslag till yttrande och budgetändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 augusti 2020 kl. 12.00

10 september 2020 kl. 18.15–19.15

6. Meddelanden från ordföranden

Tillkännagivande av resultatet av omröstningen om ändringsförslagen

Ordföranden meddelar exakt när omröstningen inleds och avslutas.

Inledning av omröstningsförfarandet på distans för den slutliga omröstningen om utkasten till betänkande och yttrande i deras ändrade lydelse.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – oberoende av om är i sammanträdeslokalen eller deltar på distans – röstar via e-post via tryckta valsedlar med röstlistor, med undantag för punkterna 7, 8 och 9 där istället applikationen iVote används eftersom det i dessa fall rör sig om slutna omröstningar.

7. Utnämning av ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter
 

ECON/9/04014

 2020/0906(NLE) N9-0041/2020 – C9-0276/2020

 

Föredragande:

 

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.965v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

8. Utnämning av en oberoende ledamot i tillsynskommittén för centrala motparter

ECON/9/04015

 2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

 

Föredragande:

 

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.966v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

9. Utnämning av en oberoende styrelseledamot i tillsynskommittén för centrala motparter

ECON/9/04016

 2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

 

Föredragande:

 

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.967v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

*** Omröstningen avslutas ***

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

Måndagen den 28 september 2010, kl. 15.45–18.45

Senaste uppdatering: 4 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy