PDF 170kWORD 271k

 

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

 

ECON(2020)0928_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 28 september 2020 kl. 15.45–18.45

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

28 september 2020 kl. 15.45–17.45

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         8–9 juni 2020 PV – PE653.893v01-00

         15 juni 2020 PV – PE653.838v02-00

         22–25 juni 2020 PV – PE654.022v01-00

         29 juni–2 juli 2020 PV – PE655.864v01-00

         13 juli 2020 PV – PE655.674v01-00

         2 september 2020 PV – PE657.175v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Monetär dialog med Christine Lagarde, ordförande för Europeiska centralbanken

ECON/9/01878

28 september 2020 kl. 17.45–18.45

Ordföranden meddelar exakt tidpunkt för när omröstningen inleds och avslutas.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstblanketter

5. Marknader för finansiella instrument

ECON/9/01323

***II 2018/0047(COD) 06799/1/2020 – C9-0291/2020

  T8-0302/2019

 

Föredragande:

 

Caroline Nagtegaal (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Antagande av förslag till andrabehandlingsrekommendation

6. Europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

ECON/9/01324

***II 2018/0048(COD) 06800/1/2020 – C9-0292/2020

  T8-0301/2019

 

Föredragande:

 

Eugen Jurzyca (ECR)

 

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Antagande av förslag till andrabehandlingsrekommendation

7. Övriga frågor

8. Kommande sammanträden

Måndagen den 12 oktober 2020, exakt tid meddelas senare

Senaste uppdatering: 22 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy