11.11.2019
ECON_PA(2019)643134
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: majandus- ja rahanduskomisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2019/2092(DEC))
Arvamuse koostaja: Derk Jan Eppink

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 94kWORD 58k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika