11.11.2019
ECON_PA(2019)643134
NUOMONĖS PROJEKTAS
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2019/2092(DEC))
Nuomonės referentas: Derk Jan Eppink

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 100kWORD 59k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika