11.11.2019
ECON_PA(2019)643134
PROJEKT OPINII
Komisji Gospodarczej i Monetarnej
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2018
(2019/2092(DEC))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Derk Jan Eppink

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 104kWORD 59k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności