11.11.2019
ECON_PA(2019)643134
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre hospodárske a menové veci
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2018
(2019/2092(DEC))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Derk Jan Eppink

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 101kWORD 59k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia