11.11.2019
ECON_PA(2019)643134
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för ekonomi och valutafrågor
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2018
(2019/2092(DEC))
Föredragande av yttrande: Derk Jan Eppink

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 106kWORD 59k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy