Návrh zprávy - ECON_PR(2011)466970Návrh zprávy
ECON_PR(2011)466970

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy
(KOM(2011)0008 - C7-0006/2011 - 2011/0059(COD))
Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Burkhard Balz

27.7.2011

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: