Jelentéstervezet - ECON_PR(2011)466970Jelentéstervezet
ECON_PR(2011)466970

JELENTÉSTERVEZET
a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD))
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Burkhard Balz

27.7.2011

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: