Udkast til betænkning - ECON_PR(2014)529882Udkast til betænkning
ECON_PR(2014)529882

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING
om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning)
(05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD))
Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Peter Simon

6.3.2014

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: