Jelentéstervezet - ECON_PR(2014)529882Jelentéstervezet
ECON_PR(2014)529882

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA
a betétbiztosítási rendszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
(05199/1/2014- C7-0094/2014 - 2010/0207(COD))
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Peter Simon

6.3.2014

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: