Ontwerpverslag - ECON_PR(2014)529882Ontwerpverslag
ECON_PR(2014)529882

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING
betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de depositogarantiestelsels (herschikking)
(05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD))
Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Peter Simon

6.3.2014

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: