Osnutek poročila - ECON_PR(2014)529882Osnutek poročila
ECON_PR(2014)529882

OSNUTEK PRIPOROČILA ZA DRUGO OBRAVNAVO
o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemih jamstva za vloge (prenovitev)
(05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD))
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Peter Simon

6.3.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: