15.1.2015
ECON_PR(2014)546551
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС
(COM(2014)0043 - C7-0024/2014 - 2014/0020(COD))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Гунар Хьокмарк

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1008kWORD 527k
Правна информация - Политика за поверителност