15.1.2015
ECON_PR(2014)546551
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strukturelle foranstaltninger til forbedring af modstandsdygtigheden i kreditinstitutter i EU
(COM(2014)0043 - C8-0024/2014 - 2014/0020(COD))
Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Gunnar Hökmark

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 627kWORD 401k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik