15.1.2015
ECON_PR(2014)546551
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par strukturālajiem pasākumiem, ar ko uzlabo ES kredītiestāžu noturību
(COM(2014)0043 - C8-0024/2014 - 2014/0020(COD))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Gunnar Hökmark

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 895kWORD 500k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika