15.1.2015
ECON_PR(2014)546551
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-kredietinstellingen
(COM(2014)0043 - C7-0024/2014 - 2014/0020(COD))
Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Gunnar Hökmark

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 541kWORD 409k
Juridische mededeling - Privacybeleid