18.2.2016
ECON_PR(2016)576983
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
(C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))
Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Roberto Gualtieri

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 332kWORD 64k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia