Návrh zprávy - ECON_PR(2017)610856Návrh zprávy
ECON_PR(2017)610856

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Gunnar Hökmark

27.9.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: