Mietintöluonnos - ECON_PR(2017)610856Mietintöluonnos
ECON_PR(2017)610856

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2012/30/EU, direktiivin 2011/35/EU, direktiivin 2005/56/EY, direktiivin 2004/25/EY ja direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Gunnar Hökmark

27.9.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: