Jelentéstervezet - ECON_PR(2017)610856Jelentéstervezet
ECON_PR(2017)610856

JELENTÉSTERVEZET
a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv módosításáról, valamint a 98/26/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2012/30/EU irányelv, a 20133/35/EU irányelv, a 2005/56/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv és a 2007/36/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Gunnar Hökmark

27.9.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: