Ontwerpverslag - ECON_PR(2017)610856Ontwerpverslag
ECON_PR(2017)610856

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Gunnar Hökmark

27.9.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: