Proiect de raport - ECON_PR(2017)610856Proiect de raport
ECON_PR(2017)610856

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor pentru aviz: Gunnar Hökmark

27.9.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: