8.11.2018
ECON_PR(2018)629418
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции
(COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик (по становище): Естер де Ланге, Роберто Гуалтиери

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 253kWORD 101k
Правна информация - Политика за поверителност