8.11.2018
ECON_PR(2018)629418
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega
(COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Esther de Lange, Roberto Gualtieri

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 235kWORD 97k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika