8.11.2018
ECON_PR(2018)629418
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista
(COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Esther de Lange, Roberto Gualtieri

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 236kWORD 98k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö