8.11.2018
ECON_PR(2018)629418
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013
(COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referenti: Esther de Lange, Roberto Gualtieri

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 250kWORD 88k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika