8.11.2018
ECON_PR(2018)629418
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar
(COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Esther de Lange, Roberto Gualtieri

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 244kWORD 98k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy