12.11.2018
ECON_PR(2018)630452
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu na vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
(N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))
Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Roberto Gualtieri

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 151kWORD 43k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia