Ziņojuma projekts - ECON_PR(2019)641227Ziņojuma projekts
ECON_PR(2019)641227

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku
(2019/2131(INI))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referente: Stéphanie Yon-Courtin

6.2.2020

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: