3.10.2019
ECON_PR(2019)641258
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза
(COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик (по становище): Паул Танг

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 181kWORD 75k
Правна информация - Политика за поверителност