3.10.2019
ECON_PR(2019)641258
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY ja valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun direktiivin 2008/118/EY muuttamisesta unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta
(COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Paul Tang

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 158kWORD 74k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö