3.10.2019
ECON_PR(2019)641258
NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije
(COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Paul Tang

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 172kWORD 72k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti