3.10.2019
ECON_PR(2019)641258
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant Sąjungos politiką, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir Direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos
(COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Paul Tang

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 175kWORD 73k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika