3.10.2019
ECON_PR(2019)641258
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu
(COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Paul Tang

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 175kWORD 73k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika