3.10.2019
ECON_PR(2019)641258
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii
(COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Paul Tang

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 181kWORD 74k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności