3.10.2019
ECON_PR(2019)641258
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie
(COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))
Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Paul Tang

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 181kWORD 74k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia