3.10.2019
ECON_PR(2019)641258
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen
(COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Paul Tang

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 163kWORD 73k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy