15.10.2019
ECON_PR(2019)641418
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги
(COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Лидия Перейра

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 200kWORD 79k
Правна информация - Политика за поверителност